Новини.

В Мінприроди обговорили перспективи автоматизації державної системи нагляду (контролю)

середа, 30 травня 2018 49
Круглий стіл "Перспективи автоматизації державної системи нагляду (контролю) та відповідальності в сфері охорони довкілля"

Експерти проекту "Відкритий доступ" виступил на  круглому столі та презентували бачення  перспектив автоматизації державної системи нагляду (контролю) та відповідальності в сфері охорони довкілля.

Мінприроди активно включено включене в процес реформи державного управління, яка безпосередньо впливає можливості інформування населення та основних груп стейкголдерів щодо стану довкілля екологічної політики та природоохоронних заходів.
Стратегія реформи державного управління затверджена Розпорядженням КМУ №474-р від 24 червня 2016 року та План заходів з реалізації стратегії передбачає здійснення наступних заходів, які впливатимуть на розвиток системи «Відкрите довкілля». В першу чергу, Стратегія чітко зорієнтована на побудову державного управління у чіткій відповідності до Принципів державного управління ЄК та ОЕСР для країн Східного партнерства. Ці принципи чітко зорієнтовані на кращі європейські практики і ведуть до гармонізації державного управління в Україні та ЄС. Відповідно є всі підстави для стратегічного планування розвитку комунікаційної політики Мінприроди, заходів інформування громадськості у напрямку підходів та практиккраїн ЄС, Європейської комісії (Європейської екологічної агенції).
З другої половини 2020 року повинна вступити в силу законодавча основа нової система центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) із чіткою горизонтальною та вертикальною координацією діяльності КМУ, міністрів, керівників ЦОВВ (агенцій тощо), місцевих державних адміністрацій (МДА). Для системи інформування громадськості про стан довкілля це означає узгодження функцій та механізмів координації всіх підрозділів Мінприроди, підпорядкованих йому агенцій та служб у процесі збору, обробки, зберігання, обміну, поновлення та опублікування адміністративних даних про стан довкілля, екологічну політику та природоохоронні заходи на всіх рівнях. Повинна бути налагоджена взаємодія між міністерствами, що дозволить формувати у системі «Відкрите довкілля» дані, які генеруються іншими міністерствами та ЦОВВ. Власне з 2021 року повинні зникнути перешкоди організаційного та функціонального характеру.  
 
У процесі здійснення заходів із забезпечення підзвітності, стратегічного спрямування та координації у сфері екологічної політики, необхідно забезпечити всіх необхідні умови створення єдиної та угодженої інституційної основи інформаційно-аналітичної та комунікаційної діяльності, зокрема найбільш проблемної сфери – моніторингу стану довкілля та екологічної політики. В ході горизонтальних та вертикальних обстежень та впровадження їх результатів необхідно привести узгодження функцій, встановити порядок підзвітності відповідно до міжнародної класифікації урядових функцій(COFOG), яка використовується в ЄС.
До кінця 2018 року всі ЦОВВ повинні бути підключені до системи електронної взаємодії органів влади, тобто міжвідомчого електронного документообігу. До кінця 2020 року міжвідомчий електронний документообіг має бути запроваджений в місцевих державних адміністраціях. Для системи «Відкрите довкілля» це означає можливість оперативного збору та обробки даних про стан довкілля, екологічну та дотичні політики. Паперові носії адміністративних даних перестають бути перешкодою для інформування громадськості.
З середини 2018 року починається впровадження європейських підходів до формування державної політики, які передбачають в тому числі європейські підходи до роботи із даними ДЛЯ політики – дані необхідні для формування політики, і ПРО політику – дані, необхідні для інформування громадськості та стейкголдерів про результати політики. Державні службовці пройдуть підготовку по застосуванню нових методик формування політики та роботі із даними. З 2017 року відбувається формування нової державної служби, конкурсний відбір та підготовка нових реформаторських кадрів, нових працівників директоратів міністерств, рівень кваліфікації яких відповідатиме європейським вимогам. Йдеться проспроможність державних службовців здійснювати аналіз політики, в тому числі роботу із даними, а також проводити ефективні заходи інформування громадськості та консультацій із стейкголдерами. Однією із ключових навичок, якою повинні володіти нові працівник міністерств має стати – оцінка впливу політики та нормативних актів. Саме це є основною для інформування громадськості про вплив на довкілля та вплив політики на покращення стану довкілля. Передбачається здійснення потужних програм підвищення кваліфікації державних службовців. Отже, з 2020 року не повинно бути кадрових чи кваліфікаційних перешкод у застосуванні європейських підходів до роботи із адміністративними даними про стан довкілля та до ефективної комунікації із громадськістю.
З кінця 2020 року передбачається впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Йдеться про можливості обміну всіма даними всіх державних органів. Органічною складовою такої системи повинна стати автоматизована система «Відкрите довкілля». В свою чергу система «Відкрите довкілля» не матиме технічних перешкод для доступу до всіх даних, які формуються в державному управлінні, зможе обробляти та відображати дані інших відомств, які стосуються впливу на довкілля.
З 2020 року розширюється технологічні можливості доступу до 20 тис. наборів відкритих даних наЄдиному державному веб-порталі відкритих даних, що дасть можливості АС «Відкрите довкілля» безперешкодно обробляти у реальному часі більшість адміністративних даних, які стосуються стану довкілля.
 
АС «Відкрите довкілля» повинна отримати також додаткові масиви даних з  Єдиного державного порталу адміністративних послуг у реальному часі, наприклад даних щодо ліцензування діяльності підприємств, пов’язаною із впливом на довкілля. Очікується, що у 2020 році 30% користувачів адміністративних послуг будуть одержувати їх у електронному форматі. У свою чергу АС «Відкрите довкілля» повинна виконувати свою роль у наданні інформації про електронні адміністративні послуги.
Таким чином, до кінця 2021 року в рамках реформи державного управління можуть бути створені всі необхідні умови для запровадження європейських підходів до електронної комунікації щодо стану довкілля та екологічної політики. Йдеться, в першу чергу, про запровадження систем електронного документообігу між всіма органами влади, електронної системи обміну адміністративними даними, опублікування значного масиву набрів відкритих даних, підготовки фахівців державної служби, спроможних забезпечувати формування та оприлюднення даних. Власне до 2021 року, використовуючи нові можливості, необхідно здійснити підготовчі заходи по формуванню сучасної системи моніторингу стану довкілля відповідно до індикаторів, які застосовуються в ЄС.